Duitsland / Germany 2013 (collor) (F)

P8820
Add to cart
  • Description

Te gedenken gebeurtenis: 50e verjaardag van de ondertekening van het Élysée-verdrag

Beschrijving: Op de munt, die is ontworpen door Yves Sampo van de Monnaie de Paris, Stefanie Lindner van de Berlijnse staatsmunt, Alina Hoyer (Berlijn) en Sneschana Russewa-Hoyer (Berlijn), staan gestileerde portretten van de ondertekenaars van het Élysée-verdrag (de toenmalige kanselier van de Duitse Bondsrepubliek Konrad Adenauer en de vroegere president van de Franse Republiek Charles de Gaulle), hun handtekeningen aan weerszijden van de woorden "50 ANS JAHRE” en het jaar "2013” in het centrum. De woorden "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” en "ÉLYSÉE-VERTRAG” respectievelijk bovenaan en onderaan in het midden van het binnenste gedeelte van de munt. Aan de rechter binnenrand onder het portret van Adenauer staat in het binnenste gedeelte tevens het muntteken afgebeeld (“A”, “D”, “F”, “G” or “J”, afhankelijk van de betreffende Munt) evenals de letter "D" ter indicatie van het uitgevende land.

Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 11 miljoen munten
Datum van uitgifte: januari 2013

Feature: 50th anniversary of the signing of the Élysée Treaty

Description: The coin, which was designed by Yves Sampo (Monnaie de Paris), Stefanie Lindner (Berlin State Mint), Alina Hoyer (Berlin) and Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin), depicts stylised portraits of the signatories to the Élysée Treaty (Konrad Adenauer, then Chancellor of the Federal Republic of Germany, and Charles de Gaulle, former President of the French Republic) above their respective signatures on either side of the words “50 ANS JAHRE” and the year “2013” in the centre. The words “TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” and “ÉLYSÉE-VERTRAG” are centred along the top and bottom edge, respectively, of the inner part of the coin. On the right-hand inner edge below the portrait of Adenauer, the inner part also features the mint mark (“A”, “D”, “F”, “G” or “J”, depending on the mint concerned), as well as the letter “D” to denote the issuing country.

The coin’s outer ring bears the 12 stars of the European Union.

Issuing volume: 11 million coins
Issuing date: January 2013