075oud

75 Het Mini Mierennest 1976

SW075GG-1976
Staat = GG
Add to cart
  • Description

Uitgifte 10-07-1976

Willy Vandersteen was een meester in het vertellen van verhalen, maar waar haalt zo een man zijn inspiratie vandaan? Door lezen, luisteren, zien en combineren en het beroemde kronkeltje in zijn hersenen om het in beeld te zetten. Bij dit verhaal is het de Franse auteurJules Verne (samen met H.G. Wells is Verne een van de grootvaders van de science-fiction - literatuur) geweest, waar hij de inspiratie gezocht en gevonden heeft. Wie van Jules Verne de roman LĀ“ile mysterieuse oftewel "Het geheimzinnige eiland" leest, zal vele overeenkomsten vinden, die Willy Vandersteen ook in Het mini-mierennest gebruikt, ofschoon Willy andere wegen gaat als Jules Verne.
"Het Geheimzinnige Eiland" is niet alleen voor stripauteurs een bron van inspiratie geweest. Zo zijn er ook talloze verfilmingen van deze roman, waarvan Mysterious Island uit het jaar 1961 de tot nu toe bekendste versie is. De film zou niet zo bekend geworden zijn, als Ray Harryhausen (*1920) er niet aan meegewerkt zou hebben. De film leeft namelijk door zijn door stop-motion geanimeerde dieren, zoals de gigantische krab en de oervogel Phororhacus.
De invloed van de roman van Jules Verne komt ook om de hoek kijken in de uiterst populaire tv-serie LOST.

Samenvatting

Onze vrienden houden vakantie op het jacht van professor Barabas. Tijdens een mistige nacht ramt een ander schip het jacht. Onze vrienden worden opgepikt door een mysterieus schip. De kapitein van dit schip, Kwovadis genaamd, is een zonderling , die denkt dat de Aarde binnenkort door vuur vergaat. Hij wil zich met een paartje van elk mensenras op het schip schuilhouden totdat de wereld vergaan is. Echter zijn verschillende mogendheden achter het geheim van Kwovadis gekomen en maken jacht op hem. Door een mijn zinkt het schip en de verschillende vertegenwoordigers van het menselijke ras, inclusief onze vrienden, kunnen zich redden op een verlaten eiland. Kwovadis schijnt met zijn schip ten onder gegaan te zijn. Meteen beginnen de nieuwe eilandbewoners met elkaar te vechten en onze vrienden besluiten daarom een regering op te richten, waar iedereen gelijk is voor het recht, eender welk ras en geloof. Deze gemeenschap moet enkele harde proeven doorstaan, maar het lukt, al is er op het eiland iemand, die hen helpt. Een aardbeving maakt aan deze idylle een einde en de geheimzinnige helper is niemand anders als kapitein Kwovadis. Deze is dolgelukkig, dat zijn experiment met de eilandbewoners gelukt is en heeft daardoor zijn geloof in de mensheid teruggekregen.